Opis kontraktu

NAZWA KONTRAKTU

Opracowanie elementów Koncepcji Programowej inwestycji pn. „Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki
na odcinku obw. Siedlec w km ok. 561+500 do węzła „Cicibór” (z węzłem) w km ok. 625+000”

Body: 

Powyższy odcinek drogi stanowi fragment autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obw. Siedlec w km ok. 561+500 do węzła „Cicibór” (z węzłem) w km ok. 625+000 na podstawie wariantu przewidzianego do realizacji decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia znak: WOOŚ-II.4200.1.2011.MW z dnia 20.12.2011 r.

 

Podstawowe parametry techniczne autostrady:

 klasa techniczna drogi A
prędkość projektowa 120 km/h
 nośność nawierzchni 115 kN/oś
 szerokość jezdni 7,50 m (2 x 3,75 m),  docelowo 11,25 m (3 x 3,75 m)
szerokość pasów awaryjnych 2 x 3,0 m
szerokość poboczy gruntowych min. 2 x 1,25 m

szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami

ok.12,50m (11,50m +2 x 0,50m), docelowo 5,00 m (4,00 m + 2 x 0,50)

szerokość opasek 2 x 0,5 m
pochylenie podłużne max. dopuszczalne: 4%

pochylenie poprzeczne dla przekroju normalnego

min. 2,5%

 minimalna szerokość dna rowu (trapezowego)

0,40 m
skrajnia pionowa 5,0m
   

 

Planowane węzły drogowe

·      Węzeł ,,Borki’’ w km ok. 569+490 na skrzyżowaniu z droga krajową nr 2 Warszawa –Terespol,

·      Węzeł ,,Łukowisko’’ w km ok. 597+125 na skrzyżowaniu z projektowaną drogą ekspresową S19,

·      Węzeł ,,Cicibór’’ w km ok. 624+352 na skrzyżowaniu z drogą wojewódzkiej nr 811.

 

Planowane obwody utrzymania autostrady

·      OUA w Ujrzanowie w km ok. 570+000, strona lewa,

·      OUA w Ciciborze Dużym w km ok. 624+160, strona prawa,

 

Planowane Miejsca obsługi podróżnych

·      MOP III w Ługach Wielkich w km ok. 575+450, strona lewa,

·      MOP II w Ługach Wielkich w km ok. 575+450, strona prawa,

·      MOP I w Wesółce w km ok. 591+239, strona lewa,

·      MOP I w Wesółce w km ok. 591+239, strona prawa,

·      MOP II w Kolonii Sitnik w km ok. 615+967, strona lewa,

·      MOP II w Kolonii Sitnik w km ok. 615+967, strona prawa,

 

Planowane urządzenia migracji zwierząt

Przejścia dla zwierząt dużych (PZD) i zwierząt średnich (PZŚ)

 

Na terenie województwa mazowieckiego

·      PZŚ-38A w lesie w Siedlcach w km 562+210,

·      PZŚ-41A w lesie w Helenowie w km 567+535,

·      PZD-43A w Lesie Joachimowskim koło Ługów-Rętek w km 570+775,

·      PZD-45A na skraju Lasu Zbuczyńskiego koło Tarcz w km 573+925,

·      PZŚ-48A w Bzowie w km 577+000,

·      PZD-51 na skraju Lasu Abisyńskiego koło Malinowca w km 580+542,

·      PZŚ-51A w dolinie Zbuczynki w Modrzewiu w km 581+450,

·      PZŚ-53A w dolinie w Izdebkach-Wąsach w km 584+320,

·      PZŚ-55 na skraju Lasu Izdebskiego koło Wąsów w km 586+185,

·      PZŚ-56A w dolinie koło Krzeska w km 588+900,

·      PZŚ-58 koło Sobicz w km 590+135,

·      PZŚ-59 w dolinie Krzymoszy koło Wesółki w km 592+596 (estakada nad doliną),

·      PZŚ-69 w dolinie Piszczki koło Dziadkowskiego w km 602+259 (estakada nad doliną),

·      PZŚ-73 w dolinie Złotej Krzywuli koło Waśkowólki w km 607+064 (estakada nad doliną),

·      PZŚ-73A w dolinie Leniwki w Krasnej w km 608+872,

 

Na terenie województwa lubelskiego

·      PZD-61 na skraju Lasu Krzewickiego koło Łukowiska w km 595+410,

·      PZD-67 na skraju Lasu Dołhołęckiego koło Krynicy w km 599+400,

·      PZŚ-69 w dolinie Piszczki koło Dziadkowskego w km 602+259 (estakada nad doliną),

·      PZŚ-73 w dolinie Złotej Krzywuli koło Waśkowólki w km 607+064 (estakada nad doliną),

·      PZŚ-73A w dolinie Leniwki w Krasnej w km 608+872,

·      PZŚ-73B w dolinie w Sworach w km 610+100,

·      PZŚ-75A na skraju Lasu Woronieckiego koło Pólka w km 613+615,

·      PZŚ-75B na skraju Lasu Woronieckiego koło Franopola w km 614+607,

·      PZŚ-77A na skraju bagna Bagonica koło Rakowisk w km 619+181,

·      PZŚ 77B w Rakowiskach w km 620+450,

·      PZŚ-80A w dolinie Klukówki koło Cicibora (pod drogą nr 811),

·      PZŚ-82 w dolinie Klukówki koło Roskoszy w km 624+930,

 

 

Przejścia dla zwierząt małych (PZM)

 

Na terenie województwa mazowieckiego

·      PZM-12A, w km 564+040, w Grabianowie,

·      PZM-12B, w km 565+400, w Białkach,

·      PZM-12C, w km 565+370, w Białkach,

·      PZM-12D, w km 566+050, w Białkach,

·      PZM-12E, w km 568+550, w Borkach-Wyrkach,

·      PZM-12F, w km 571+300, w Ługach-Rętkach,

·      PZM-13, w km 572+650, w Ługach Wielkich,

·      PZM-13A, w km 574+120, w Choi,

·      PZM-13B, w km 577+294, w Bzowie,

·      PZM-13C, w km 578+800, w Świstówce,

·      PZM-13D, w km 580+032, w Abisynii,

·      PZM-13E, w km 581+000, w Modrzewiu,

·      PZM-13F, w km 583+900, w Kolonii Modrzew,

·      PZM-13G, w km 584+700, w Izdebkach-Wąsach,

·      PZM-13H, w km 585+500, w Izdebkach-Wąsach,

·      PZM-13I, w km 586+750, w Izdebkach-Kośmidrach,

·      PZM-13L, w km 600+095, w Krynicy,

·      PZM-13M, w km 600+530, w Kolonii Dziadkowskie,

·      PZM-13N, w km 601+200, w Kolonii Dziadkowskie,

·      PZM-13O, w km 602+870, w Zasiadkach,

·      PZM-13R, w km 606+200, w Waskowólce,

·      PZM-14, w km 608+100, w Krasnej,

·      PZM-14A, w km 608+600, w Krasnej,

 

Na terenie województwa lubelskiego

·      PZM-13J, w km 594+500, w Łukowisku,

·      PZM-13K, w km 597+400, w Łukowisku,

·      PZM-13L, w km 600+095 w Krynicy,

·      PZM-13M, w km 600+530, w Kolonii Dziadkowskie,

·      PZM-13N, w km 601+200, w Kolonii Dziadkowskie,

·      PZM-13O, w km 602+870, w Zasiadkach,

·      PZM-13P, w km 604+400, w Zasiadkach,

·      PZM-13R, w km 606+200, w Waskowólce,

·      PZM-14, w km 608+100, w Krasnej,

·      PZM-14A, w km 608+600, w Krasnej,

·      PZM-14B, w km 611+180 w Sworach,

·      PZM-14C, w km 611+820 w Sworach,

·      PZM-14D, w km 612+700 w Pólku,

·      PZM-14E, w km 615+300 w Kolonii Łukowce,

·      PZM-14F, w km 616+550 w Kolonii Łukowce,

·      PZM-14G, w km 617+400 w Sitniku,

·      PZM-14H, w km 618+630 w Sitniku,

·      PZM-14I, w km 619+900 w Rakowiskach,

·      PZM-14J, w km 620+450 w Rakowiskach,

·      PZM- 14, w km 620+996, w Rakowiskach,

·      PZM-14K, w km 623+450 w Ciciborze Dużym,

 

Przejścia dla płazów (PP)

Na terenie województwa mazowieckiego

·      PP-30, w km 563+750, w Grabianowie,

·      PP-31, w km 563+950, w Grabianowie,

·      PP-32, w km 564+200, w Białkach,

·      PP-33, w km 564+530, w Białkach,

·      PP-34, w km 564+680, w Zachojniaku,

·      PP-35, w km 567+300, w Helenowie,

·      PP-36, w km 570+400, w Ługach-Rętkach,

·      PP-37, w km 573+565, w Tarczach,

·      PP-38, w km 576+350, w Bzowie,

·      PP-39, w km 579+300, w Kolonii Rzążew,

·      PP-40, w km 579+800, w Abisynii,

·      PP-41, w km 580+200, w Abisynii,

·      PP-42, w km 580+350, w Abisynii,

·      PP-43, w km 580+800, w Modrzewiu,

·      PP-43A, w km 581+200, w Modrzewiu,

·      PP-44, w km 581+550, w Modrzewiu,

·      PP-45, w km 581+700, w Modrzewiu,

·      PP-46, w km 581+900, w Modrzewiu,

·      PP-47, w km 582+000, w Modrzewiu

·      PP-48, w km 582+100, w Modrzewiu,

·      PP-49, w km 584+200, w Izdebkach-Wąsach,

·      PP-50, w km 584+500, w Izdebkach-Wąsach,

·      PP-51, w km 588+600, w Krzesku,

·      PP-52, w km 588+750, w Krzesku,

·      PP-53, w km 591+900, w Wesółce,

·      PP-54, w km 592+450, w dolinie Krzymoszy koło Wesółki,

·      PP-55, w km 592+550, w dolinie Krzymoszy koło Wesółki,

·      PP-60, w km 600+300, w Krynicy,

·      PP-61, w km 600+700, w Kolonii Dziadkowskie,

·      PP-62, w km 600+900, w Kolonii Dziadkowskie,

·      PP-63, w km 601+050, w Kolonii Dziadkowskie,

·      PP-64, w km 602+150, w dolinie Piszczki w Dziadkowskiem,

·      PP-65, w km 602+550, w dolinie Piszczki w Dziadkowskiem,

·      PP-66, w km 602+700, w dolinie Piszczki w Dziadkowskiem,

·      PP-67, w km 608+720, w dolinie Leniwki w Krasnej,

·      PP-68, w km 609+000, w dolinie Leniwki w Krasnej,

·      PP-69, w km 609+150, w dolinie Leniwki w Krasnej,

 

Na terenie województwa lubelskiego

·      PP-57, w km 598+500, w Dołhołęce,

·      PP-58, w km 599+150, w Dołhołęce,

·      PP-59, w km 599+650, w Krynicy,

·      PP-60, w km 600+300, w Krynicy,

·      PP-61, w km 600+700, w Kolonii Dziadkowskie,

·      PP-62, w km 600+900, w Kolonii Dziadkowskie,

·      PP-63, w km 601+050, w Kolonii Dziadkowskie,

·      PP-64, w km 602+150, w dolinie Piszczki w Dziadkowskiem,

·      PP-65, w km 602+550, w dolinie Piszczki w Dziadkowskiem,

·      PP-66, w km 602+700, w dolinie Piszczki w Dziadkowskiem,

·      PP-67, w km 608+720, w dolinie Leniwki w Krasnej,

·      PP-68, w km 609+000, w dolinie Leniwki w Krasnej,

·      PP-69, w km 609+150, w dolinie Leniwki w Krasnej,

·      PP-70, w km 609+300, w dolinie Leniwki w Sworach,

·      PP-71, w km 609+850, w Sworach,

·      PP-72, w km 609+930, w Sworach,

·      PP-73, w km 610+270, w Sworach,

·      PP-74, w km 610+500, w Sworach,

·      PP-75, w km 610+620, w Sworach,

·      PP-76, w km 610+800, w Sworach,

·      PP-77, w km 610+940, w Sworach,

·      PP-78, w km 611+070, w Sworach,

·      PP-79, w km 611+350, w Sworach,

·      PP-80, w km 611+500, w Sworach,

·      PP-81, w km 611+650, w Sworach,

·      PP-82, w km 611+970, w Sworach,

·      PP-83, w km 612+100, w Sworach,

·      PP-84, w km 612+250, w Sworach,

·      PP-85, w km 618+200, w Silniku,

·      PP-86, w km 618+350, w Sitniku,

·      PP-87, w km 618+480, w Sitniku,

·      PP-88, w km 618+850, w Sitniku,

·      PP-89, w km 618+950, w Sitniku,

·      PP-90, w km 619+050, w Sitniku,

·      PP-91, w km 620+600, w Rakowiskach,

·      PP-92, w km 620+750, w Rakowiskach,

·      PP-93, w km 621+050, w Rakowiskach,

·      PP-94, w km 622+010, w Rakowiskach,

·      PP-95, w km 624+800, w dolinie Kuklówki w Ciciborze

 

Przejścia gospodarcze (PG)

·      PG-69A, w km ok. 603+033 w Zasiadkach

 

Planowane stacje poboru opłat

·      stacja poboru opłat (SPO) na węźle ,,Borki’’ w km ok. 569+490,

·      stacja poboru opłat (SPO) na węźle ,,Łukowisko’’ w km ok. 597+125,

·      stacja poboru opłat (SPO) na węźle ,,Cicibór’’ w km ok. 624+352.

 

Planowane drogowe i autostradowe obiekty inżynierskie (zgodnie z Raportem OOŚ).

·      WD-38, w km ok. 561+690,

·      WD-38B, w km ok. 562+300,

·      WD-39, w km ok. 563+660,

·      WD-40, w km ok. 565+030,

·      WA-41, w km ok. 567+200,

·      WA-42, w km ok. 568+010,

·      WD-42A, w km ok. 568+825,

·      WA-43, w km ok. 569+490,

·      WD-44, w km ok. 571+680,

·      WD-45, w km ok. 573+245,

·      WA+PZD45A, w km ok. 573+925,

·      WD-47, w km ok. 576+633,

·      WD-48, w km ok. 576+700,

·      WA-49, w km ok. 578+010,

·      WD-50, w km ok. 579+396,

·      WD-52, w km ok. 581+876,

·      WD-53, w km ok. 582+792,

·      WD-54, w km ok. 585+131,

·      WD-56, w km ok. 588+411,

·      WD-57, w km ok. 589+616,

·      WD-58A, w km ok. 591+534,

·      WD-60, w km ok. 593+547,

·      WD-62, w km ok. 596+155,

·      WD-63, w km ok. 596+708,

·      WD-64, w km ok. 597+100

·      WD-65, w km ok. 597+125

·      WD-66, w km ok. 598+169,

·      WD-68, w km ok. 600+859,

·      WA+PZŚ69, w km ok. 602+259,

·      WD-70, w km ok. 603+896,

·      WD-71, w km ok. 605+579,

·      WD-72, w km ok. 606+430,

·      MA+PZŚ73, w km ok. 607+064,

·      WD-74, w km ok. 610+361,

·      WD-75, w km ok. 612+147,

·      WD-76, w km ok. 615+101,

·      WD-77, w km ok. 617+704,

·      WD-78, w km ok. 620+300,

·      WD-79, w km ok. 622+233,

·      WD-80, w km ok. 624+352,

·      MD80A+PZŚ, w km ok. 624+352,

·      WD-81, w km ok. 624+472,

·      MA+PZŚ82, w km ok. 624+930,

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

WYKONAWCA

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

multiconsultgroup.com