2018-09 %2

27.08.2018 ÷ 31.08.2018

 • kontynuacja prac nad „Materiałami do oceny wpływu przedsięwzięcia na bezpieczeństwo ruchu drogowego dla wariantu wybranego DoŚU”;
 • odwzorowanie linii rozgraniczających inwestycji z załącznika do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

 

03.09.2018 ÷ 07.09.2018

 • kontynuacja prac nad „Materiałami do oceny wpływu przedsięwzięcia na bezpieczeństwo ruchu drogowego dla wariantu wybranego DoŚU”
 • rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem Projektu Robót Geologicznych.

10.09.2018 ÷ 14.09.2018

 • kontynuacja prac nad „Materiałami do oceny wpływu przedsięwzięcia na bezpieczeństwo ruchu drogowego dla wariantu wybranego DoŚU”;
 • kontynuacja prac związanych z opracowaniem Projektu Robót Geologicznych.

17.09.2018 ÷ 21.09.2018

 • kontynuacja prac nad „Materiałami do oceny wpływu przedsięwzięcia na bezpieczeństwo ruchu drogowego dla wariantu wybranego DoŚU”;
 • kontynuacja prac związanych z opracowaniem Projektu Robót Geologicznych;
 • rozpoczęcie prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno – wysokościowymi.

24.09.2018 ÷ 28.09.2018

 •    kontynuacja prac nad „Materiałami do oceny wpływu przedsięwzięcia na bezpieczeństwo ruchu drogowego   dla wariantu wybranego DoŚU”;
 •    kontynuacja prac związanych z opracowaniem Projektu Robót Geologicznych;
 •    kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady.

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

WYKONAWCA

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

multiconsultgroup.com