2018-10 %2

01.10.2018 ÷ 05.10.2018

 • kontynuacja prac związanych z opracowaniem Projektu Robót Geologicznych;
 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady;
 • realizacja pomiarów geodezyjnych związanych z wykonaniem mapy do celów projektowych;
 • realizacja prac związanych z opracowaniem analiz i prognoz ruchu.

08.10.2018 ÷ 12.10.2018

 • kontynuacja prac związanych z opracowaniem Projektu Robót Geologicznych;
 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady;
 • realizacja pomiarów geodezyjnych związanych z wykonaniem mapy do celów projektowych;
 • realizacja prac związanych z opracowaniem analiz i prognoz ruchu.

15.10.2018 ÷ 19.10.2018

 • kontynuacja prac związanych z opracowaniem Projektu Robót Geologicznych;
 • realizacja pomiarów geodezyjnych związanych z wykonaniem mapy do celów projektowych;
 • realizacja prac związanych z opracowaniem analiz i prognoz ruchu;
 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady;
 • rozpoczęcie prac nad rozwiązaniami sytuacyjno – wysokościowymi dróg poprzecznych.

22.10.2018 ÷ 26.10.2018

 • kontynuacja prac związanych z opracowaniem Projektu Robót Geologicznych;
 • realizacja pomiarów geodezyjnych związanych z wykonaniem mapy do celów projektowych;
 • realizacja prac związanych z opracowaniem analiz i prognoz ruchu;
 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady;
 • rozpoczęcie prac nad rozwiązaniami sytuacyjno – wysokościowymi dróg poprzecznych.

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

WYKONAWCA

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

multiconsultgroup.com