2018-11 %2

29.10.2018 ÷ 02.11.2018

 • zakończenie i przekazanie Zamawiającemu Projektu Robót Geologicznych;
 • realizacja pomiarów geodezyjnych związanych z wykonaniem mapy do celów projektowych;
 • realizacja prac związanych z opracowaniem analiz i prognoz ruchu;
 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady;
 • rozpoczęcie prac nad rozwiązaniami sytuacyjno – wysokościowymi dróg poprzecznych.

05.11.2018 ÷ 09.11.2018

 • realizacja pomiarów geodezyjnych związanych z wykonaniem mapy do celów projektowych;
 • realizacja prac związanych z opracowaniem analiz i prognoz ruchu;
 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady;
 • kontynuacja prac nad rozwiązaniami sytuacyjno – wysokościowymi dróg poprzecznych.

12.11.2018 ÷ 16.11.2018

 • realizacja pomiarów geodezyjnych związanych z wykonaniem mapy do celów projektowych;
 • realizacja prac związanych z opracowaniem analiz i prognoz ruchu;
 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady;
 • kontynuacja prac nad rozwiązaniami sytuacyjno – wysokościowymi dróg poprzecznych.

19.11.2018 ÷ 23.11.2018

·        realizacja pomiarów geodezyjnych związanych z wykonaniem mapy do celów projektowych;

·        realizacja prac związanych z opracowaniem analiz i prognoz ruchu;

·        kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady;

·        kontynuacja prac nad rozwiązaniami sytuacyjno – wysokościowymi dróg poprzecznych.

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

WYKONAWCA

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

multiconsultgroup.com