2018-12 %2

26.11.2018 ÷ 30.11.2018

· realizacja pomiarów geodezyjnych związanych z wykonaniem mapy do celów projektowych;

· realizacja prac związanych z opracowaniem analiz i prognoz ruchu;

· kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady;

· kontynuacja prac nad rozwiązaniami sytuacyjno – wysokościowymi dróg poprzecznych;

· wprowadzanie uwag Zamawiającego do PRG.

03.12.2018 ÷ 07.12.2018

· realizacja pomiarów geodezyjnych związanych z wykonaniem mapy do celów projektowych;

· realizacja prac związanych z opracowaniem analiz i prognoz ruchu;

· kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady;

· kontynuacja prac nad rozwiązaniami sytuacyjno – wysokościowymi dróg poprzecznych;

· wprowadzanie uwag Zamawiającego do PRG.

10.12.2018 ÷ 14.12.2018

· realizacja pomiarów geodezyjnych związanych z wykonaniem mapy do celów projektowych;

· realizacja prac związanych z opracowaniem analiz i prognoz ruchu;

· kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady;

· kontynuacja prac nad rozwiązaniami sytuacyjno – wysokościowymi dróg poprzecznych;

· złożenie wniosku o zatwierdzenie Projektu Robót Geologicznych we właściwym organie administracji geologicznej.

17.12.2018 ÷ 21.12.2018

· realizacja pomiarów geodezyjnych związanych z wykonaniem mapy do celów projektowych;

· realizacja prac związanych z opracowaniem analiz i prognoz ruchu;

· kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady;

· kontynuacja prac nad rozwiązaniami sytuacyjno – wysokościowymi dróg poprzecznych;

24.12.2018 ÷ 28.12.2018

· realizacja pomiarów geodezyjnych związanych z wykonaniem mapy do celów projektowych;

· realizacja prac związanych z opracowaniem analiz i prognoz ruchu;

· kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady;

· kontynuacja prac nad rozwiązaniami sytuacyjno – wysokościowymi dróg poprzecznych;

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

WYKONAWCA

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

multiconsultgroup.com