2019-01 %2

31.12.2018 ÷ 04.01.2019

· realizacja pomiarów geodezyjnych związanych z wykonaniem mapy do celów projektowych;

· realizacja prac związanych z opracowaniem analiz i prognoz ruchu;

· kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady;

· kontynuacja prac nad rozwiązaniami sytuacyjno – wysokościowymi dróg poprzecznych;

07.01.2019 ÷ 11.01.2019

· realizacja pomiarów geodezyjnych związanych z wykonaniem mapy do celów projektowych;

· realizacja prac związanych z opracowaniem analiz i prognoz ruchu;

· kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady;

· kontynuacja prac nad rozwiązaniami sytuacyjno – wysokościowymi dróg poprzecznych;

14.01.2019 ÷ 18.01.2019

· realizacja pomiarów geodezyjnych związanych z wykonaniem mapy do celów projektowych;

· zakończenie i przekazanie Zamawiającemu opracowania pn. „Analiza i prognoza ruchu”;

· kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady;

· kontynuacja prac nad rozwiązaniami sytuacyjno – wysokościowymi dróg poprzecznych;

21.01.2019 ÷ 25.01.2019

· realizacja pomiarów geodezyjnych związanych z wykonaniem mapy do celów projektowych;

· kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady;

· kontynuacja prac nad rozwiązaniami sytuacyjno – wysokościowymi dróg poprzecznych;

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

WYKONAWCA

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

multiconsultgroup.com