2019-05 %2

29.04.2019 ÷ 02.05.2019

· realizacja pomiarów geodezyjnych związanych z wykonaniem mapy do celów projektowych;

· kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady;

· kontynuacja prac nad rozwiązaniami sytuacyjno – wysokościowymi dróg poprzecznych;

· kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami węzłów drogowych;

- kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami jezdni dodatkowych,

- dokonanie zgłoszeń poprzedzających rozpoczęcie robót geologicznych.

06.05.2019 ÷ 10.05.2019

· realizacja pomiarów geodezyjnych związanych z wykonaniem mapy do celów projektowych;

- realizacja prac przygotowawczych poprzedzających robóty geologiczne;

· kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady;

· kontynuacja prac nad rozwiązaniami sytuacyjno – wysokościowymi dróg poprzecznych;

· kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami węzłów drogowych;

- kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami jezdni dodatkowych.

 

13.05.2019 ÷ 17.05.2019

· realizacja pomiarów geodezyjnych związanych z wykonaniem mapy do celów projektowych;

- realizacja prac przygotowawczych poprzedzających roboty geologiczne;

· kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady;

· kontynuacja prac nad rozwiązaniami sytuacyjno – wysokościowymi dróg poprzecznych;

· kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami węzłów drogowych;

- kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami jezdni dodatkowych.

20.05.2019 ÷24.05.2019

· realizacja pomiarów geodezyjnych związanych z wykonaniem mapy do celów projektowych;

- realizacja robót geologicznych;

· kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady;

· kontynuacja prac nad rozwiązaniami sytuacyjno – wysokościowymi dróg poprzecznych;

· kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami węzłów drogowych;

- kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami jezdni dodatkowych,

- przygotowanie materiałów do przeprowadzenia audytu BRD.

27.05.2019 ÷31.05.2019

· realizacja pomiarów geodezyjnych związanych z wykonaniem mapy do celów projektowych;

- realizacja robót geologicznych;

· kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady;

· kontynuacja prac nad rozwiązaniami sytuacyjno – wysokościowymi dróg poprzecznych;

· kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami węzłów drogowych;

- kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami jezdni dodatkowych,

- przygotowanie materiałów do przeprowadzenia audytu BRD.

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

WYKONAWCA

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

multiconsultgroup.com