2019-06 %2

03.06.2019 ÷07.06.2019

· realizacja pomiarów geodezyjnych związanych z wykonaniem mapy do celów projektowych;

- realizacja robót geologicznych;

· kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady;

· kontynuacja prac nad rozwiązaniami sytuacyjno – wysokościowymi dróg poprzecznych;

· kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami węzłów drogowych;

- kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami jezdni dodatkowych,

- przygotowanie materiałów do przeprowadzenia audytu BRD.

10.06.2019 ÷14.06.2019

· realizacja pomiarów geodezyjnych związanych z wykonaniem mapy do celów projektowych;

- realizacja robót geologicznych;

· kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady;

· kontynuacja prac nad rozwiązaniami sytuacyjno – wysokościowymi dróg poprzecznych;

· kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami węzłów drogowych;

- kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami jezdni dodatkowych,

- przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu materiałów do przeprowadzenia audytu BRD.

17.06.2019 ÷21.06.2019

· realizacja pomiarów geodezyjnych związanych z wykonaniem mapy do celów projektowych;

· realizacja robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych;

· kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady;

· kontynuacja prac nad rozwiązaniami sytuacyjno – wysokościowymi dróg poprzecznych;

· kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami węzłów drogowych;

- kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami jezdni dodatkowych.

24.06.2019 ÷28.06.2019

· realizacja pomiarów geodezyjnych związanych z wykonaniem mapy do celów projektowych;

· realizacja robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych;

· kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady;

· kontynuacja prac nad rozwiązaniami sytuacyjno – wysokościowymi dróg poprzecznych;

· kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami węzłów drogowych;

- kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami jezdni dodatkowych

- przekazanie Zamawiającemu Elementów Koncepcji Programowej do weryfikacji.

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

WYKONAWCA

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

multiconsultgroup.com