2019-07 %2

01.07.2019 ÷05.07.2019

· realizacja pomiarów geodezyjnych związanych z wykonaniem mapy do celów projektowych;

· realizacja robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych;

· kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady;

· kontynuacja prac nad rozwiązaniami sytuacyjno – wysokościowymi dróg poprzecznych;

· kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami węzłów drogowych;

- kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami jezdni dodatkowych.

08.07.2019 ÷12.07.2019

· realizacja pomiarów geodezyjnych związanych z wykonaniem mapy do celów projektowych;

· realizacja robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych;

· kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady;

· kontynuacja prac nad rozwiązaniami sytuacyjno – wysokościowymi dróg poprzecznych;

· kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami węzłów drogowych;

- kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami jezdni dodatkowych.

15.07.2019 ÷19.07.2019

· realizacja pomiarów geodezyjnych związanych z wykonaniem mapy do celów projektowych;

· realizacja robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych;

· kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady;

· kontynuacja prac nad rozwiązaniami sytuacyjno – wysokościowymi dróg poprzecznych;

· kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami węzłów drogowych;

- kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami jezdni dodatkowych.

22.07.2019 ÷26.07.2019

· realizacja pomiarów geodezyjnych związanych z wykonaniem mapy do celów projektowych;

· realizacja robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych;

· kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady;

· kontynuacja prac nad rozwiązaniami sytuacyjno – wysokościowymi dróg poprzecznych;

· kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami węzłów drogowych;

- kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami jezdni dodatkowych.

29.07.2019 ÷02.08.2019

-  realizacja robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych;

- prace kameralne związane z wykonaniem mapy do celów projektowych;

- wprowadzanie uwag Zamawiającego po weryfikacji dokumentacji;

- wewnętrzna weryfikacja i koordynacja branżowa rozwiązań projektowych.

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

WYKONAWCA

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

multiconsultgroup.com