2019-08 %2

05.08.2019 ÷09.08.2019

-  realizacja robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych;

- prace kameralne związane z wykonaniem mapy do celów projektowych;

- wprowadzanie uwag Zamawiającego po weryfikacji dokumentacji;

- wewnętrzna weryfikacja i koordynacja branżowa rozwiązań projektowych.

12.08.2019 ÷16.08.2019

- prace kameralne związane z wykonaniem mapy do celów projektowych;

- wprowadzanie uwag Zamawiającego po weryfikacji dokumentacji;

- wewnętrzna weryfikacja i koordynacja branżowa rozwiązań projektowych;

-  realizacja robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych;

zdjęcie 1   zdjęcie 2   zdjęcie 3   zdjęcie 4   zdjęcie 5

19.08.2019 ÷23.08.2019

- prace kameralne związane z wykonaniem mapy do celów projektowych;

- wprowadzanie uwag Zamawiającego po weryfikacji dokumentacji;

- wewnętrzna weryfikacja i koordynacja branżowa rozwiązań projektowych;

-  realizacja robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych;

zdjęcie 1   zdjęcie 2   zdjęcie 3   zdjęcie 4   zdjęcie 5

26.08.2019 ÷30.08.2019

- prace kameralne związane z wykonaniem mapy do celów projektowych;

- wprowadzanie uwag Zamawiającego po weryfikacji dokumentacji;

- wprowadzanie uwag i zaleceń audytu BRD;

- wewnętrzna weryfikacja i koordynacja branżowa rozwiązań projektowych;

-  realizacja robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych;

zdjęcie 1   zdjęcie 2   zdjęcie 3   zdjęcie 4   zdjęcie 5

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

WYKONAWCA

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

multiconsultgroup.com