2019-11 %2

04.11.2019 ÷ 08.11.2019

- prace kameralne związane z wykonaniem mapy do celów projektowych;

- wprowadzanie uwag Zamawiającego po weryfikacji dokumentacji;

- wprowadzanie uwag i zaleceń audytu BRD;

- rozpoczęcie prac projektowych w zakresie wzmocnień podłoża;

- rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem przedmiarów robót;

-  realizacja robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych;

zdjęcie 1   zdjęcie 2   zdjęcie 3   zdjęcie 4   zdjęcie 5

12.11.2019 ÷ 15.11.2019

- prace kameralne związane z wykonaniem mapy do celów projektowych;

- wprowadzanie uwag Zamawiającego po weryfikacji dokumentacji;

- wprowadzanie uwag i zaleceń audytu BRD;

- rozpoczęcie prac projektowych w zakresie wzmocnień podłoża;

- rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem przedmiarów robót;

-  realizacja robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych;

zdjęcie 1   zdjęcie 2   zdjęcie 3   zdjęcie 4   zdjęcie 5

18.11.2019 ÷ 22.11.2019

- prace kameralne związane z wykonaniem mapy do celów projektowych;

- wprowadzanie uwag Zamawiającego po weryfikacji dokumentacji;

- wprowadzanie uwag i zaleceń audytu BRD;

- kontynuacja prac projektowych w zakresie wzmocnień podłoża;

- rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem przedmiarów robót;

-  prace kameralne związane z opracowaniem dokumentacji geologiczno – inżynierskiej i dokumentacji hydrogeologicznej;

25.11.2019 ÷ 29.11.2019

- prace kameralne związane z wykonaniem mapy do celów projektowych;

- wprowadzanie uwag Zamawiającego po weryfikacji dokumentacji;

- wprowadzanie uwag i zaleceń audytu BRD;

- kontynuacja prac projektowych w zakresie wzmocnień podłoża;

- kontynuacja prac związanych z opracowaniem przedmiarów robót;

-  prace kameralne związane z opracowaniem dokumentacji geologiczno – inżynierskiej i dokumentacji hydrogeologicznej;

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

WYKONAWCA

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

multiconsultgroup.com