2019-12 %2

02.12.2019 ÷ 06.12.2019

- prace kameralne związane z wykonaniem mapy do celów projektowych;

- wprowadzanie uwag Zamawiającego po weryfikacji dokumentacji;

- wprowadzanie uwag i zaleceń audytu BRD;

- kontynuacja prac projektowych w zakresie wzmocnień podłoża;

- kontynuacja prac związanych z opracowaniem przedmiarów robót;

-  prace kameralne związane z opracowaniem dokumentacji geologiczno – inżynierskiej i dokumentacji hydrogeologicznej;

09.12.2019 ÷ 13.12.2019

- prace kameralne związane z wykonaniem mapy do celów projektowych;

- wprowadzanie uwag Zamawiającego po weryfikacji dokumentacji;

- wprowadzanie uwag i zaleceń audytu BRD;

- kontynuacja prac projektowych w zakresie wzmocnień podłoża;

- kontynuacja prac związanych z opracowaniem przedmiarów robót;

-  prace kameralne związane z opracowaniem dokumentacji geologiczno – inżynierskiej i dokumentacji hydrogeologicznej;

16.12.2019 ÷ 20.12.2019

- prace kameralne związane z wykonaniem mapy do celów projektowych;

- zakończenie wprowadzania uwag Zamawiającego po weryfikacji dokumentacji;

- zakończenie wprowadzania uwag i zaleceń audytu BRD;

- kontynuacja prac projektowych w zakresie wzmocnień podłoża;

- kontynuacja prac związanych z opracowaniem przedmiarów robót;

- wprowadzanie uwag Zamawiającego do dokumentacji geologiczno – inżynierskiej;

- przekazanie Zamawiającemu Elementów Koncepcji Programowej po weryfikacji.

23.12.2019 ÷ 27.12.2019

- rejestracja map do celów projektowych;

- kontynuacja prac projektowych w zakresie wzmocnień podłoża;

- kontynuacja prac związanych z opracowaniem przedmiarów robót;

- wprowadzanie uwag Zamawiającego do dokumentacji geologiczno – inżynierskiej;

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

WYKONAWCA

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

multiconsultgroup.com