2020-01 %2

30.12.2019 ÷ 03.01.2020

- przekazanie Zamawiającemu zarejestrowanych map do celów projektowych;

- zakończenie prac i przekazanie Zamawiającemu projektowanych wzmocnień podłoża;

- zakończenie prac i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji w zakresie kosztorysów i przedmiarów robót;

- wprowadzenie uwag i złożenie wniosku o zatwierdzenie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej i hydrogeologoicznej we właściwym organie administracji geologicznej;

06.01.2020 ÷ 10.01.2020

- przygotowanie materiałów do ostatniej Rady Projektu;

13.01.2020 ÷ 17.01.2020

- przygotowanie materiałów do ostatniej Rady Projektu;

20.01.2020 ÷ 24.01.2020

- przygotowanie materiałów do posiedzenia ZOPI;

27.01.2020 ÷ 31.01.2020

- przygotowanie materiałów do posiedzenia ZOPI;

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

WYKONAWCA

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

multiconsultgroup.com