2020-02 %2

03.02.2020 ÷ 07.02.2020

- przygotowanie materiałów do posiedzenia ZOPI;

10.02.2020 ÷ 14.02.2020

- przygotowanie materiałów do posiedzenia ZOPI;

17.02.2020 ÷ 21.02.2020

- przygotowanie materiałów do posiedzenia ZOPI;

24.02.2020 ÷ 28.02.2020

- przygotowanie materiałów do posiedzenia ZOPI;

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

WYKONAWCA

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

multiconsultgroup.com