2020-03 %2

02.03.2020 ÷ 06.03.2020

- przygotowanie materiałów do posiedzenia ZOPI;

09.03.2020 ÷ 13.03.2020

- zakończenie przygotowania materiałów do posiedzenia ZOPI;

- oczekiwanie na posiedzenie ZOPI.

16.03.2020 ÷ 20.03.2020

- oczekiwanie na posiedzenie ZOPI.

23.03.2020 ÷ 27.03.2020

- oczekiwanie na posiedzenie ZOPI.

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

WYKONAWCA

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

multiconsultgroup.com