2020-04 %2

30.03.2020 ÷ 03.04.2020

- oczekiwanie na posiedzenie ZOPI.

06.04.2020 ÷ 10.04.2020

- uczestnictwo w posiedzeniu ZOPI.

14.04.2020 ÷ 17.04.2020

- przygotowanie protokołu z posiedzenia ZOPI.

20.04.2020 ÷ 24.04.2020

- przygotowanie materiałów do posiedzenia KOPI

27.04.2020 ÷ 30.04.2020

- przygotowanie materiałów do posiedzenia KOPI

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

WYKONAWCA

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

multiconsultgroup.com