2020-05 %2

04.05.2020 ÷ 08.05.2020

- przygotowanie materiałów do posiedzenia KOPI

11.05.2020 ÷ 15.05.2020

- przygotowanie materiałów do posiedzenia KOPI

18.05.2020 ÷ 22.05.2020

- przygotowanie materiałów do posiedzenia KOPI;

-  realizacja uzupełniających robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich;

25.05.2020 ÷ 29.05.2020

-  realizacja uzupełniających robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich;

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

WYKONAWCA

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

multiconsultgroup.com