2020-06 %2

01.06.2020 ÷ 05.06.2020

-  realizacja uzupełniających robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich;

08.06.2020 ÷ 12.06.2020

-  realizacja uzupełniających robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich;

15.06.2020 ÷ 19.06.2020

-  realizacja uzupełniających robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich;

- przygotowanie materiałów do posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI).

22.06.2020 ÷ 26.06.2020

-  realizacja uzupełniających robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich;

- przygotowanie materiałów do posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI).

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

WYKONAWCA

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

multiconsultgroup.com