2020-07 %2

29.06.2020 ÷ 03.07.2020

-  realizacja uzupełniających robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich.

06.07.2020 ÷ 10.07.2020

-  realizacja uzupełniających robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich.

13.07.2020 ÷ 17.07.2020

-  realizacja uzupełniających robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich.

20.07.2020 ÷ 24.07.2020

-  realizacja uzupełniających robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich.

27.07.2020 ÷ 31.07.2020

-  realizacja uzupełniających robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich.

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

WYKONAWCA

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

multiconsultgroup.com