2020-08 %2

03.08.2020 ÷ 07.08.2020

-  realizacja uzupełniających robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich.

10.08.2020 ÷ 14.08.2020

-  realizacja uzupełniających robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich.

17.08.2020 ÷ 21.08.2020

-  realizacja uzupełniających robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich.

24.08.2020 ÷ 28.08.2020

-  realizacja uzupełniających robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich.

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

WYKONAWCA

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

multiconsultgroup.com