2020-10 %2

28.09.2020 ÷ 02.10.2020

- wprowadzanie w Dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w protokole z posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych.

05.10.2020 ÷ 09.10.2020

- wprowadzanie w Dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w protokole z posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych.

12.10.2020 ÷ 16.10.2020

- zakończenie wprowadzania w Dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w protokole z posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej Dokumentacji.

- zakończenie prac projektowych.

19.10.2020 ÷ 23.10.2020

- wydruk Dokumentacji w docelowej ilości egzemplarzy.

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

WYKONAWCA

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

multiconsultgroup.com